Politica de Confidențialitate

 1. INFORMAȚII GENERALE

Prin prezenta Politică de Confidențialitate dorim să vă explicam modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Organizatori.

Datele cu Caracter Personal sunt reprezentate de orice date care pot duce la identificarea unei persoane fizice.

Intenția noastră este de a va pune la dispoziție informații suficiente, prezentate într-o manieră facilă, pentru a ne asigura de înțelegerea operațiunilor de prelucrare pe care Organizatorii le efectuează, în contextul legal aplicabil.

Pentru orice detalii care ar putea fi necesare în vederea înțelegerii Politicii de Confidențialitate ori a proceselor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale dumneavoastră, vă oferim posibilitatea de a ne comunica orice nelămuriri sau solicitări pe care le-ați putea avea, utilizând datele de contact indicate pe site-ul evenimentului – https://congresstudent.ro/.

 1. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal este făcută în condiții de securitate optime si în scopuri legitime legate de desfășurarea congresului “StuDENT”, pentru participarea la workshopuri, ofertele partenerilor noștri, reclamă, maketing, publicitate, statistică. De fiecare dată când solicităm colectarea, ulterior prelucarea și eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face în scopurile menționate, completarea formularului și respectiv înscrierea constituind acordul dumneavoastră în acest sens.

 1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL VOR FI PRELUCRATE ÎN URMĂTOARELE SCOPURI:
 • Realizarea înscrierii și asigurarea locului la congresul “StuDENT”, precum și acordarea diplomei.
 • Realizarea de materiale media și publicitare, cu scopul promovării congresului “StuDENT”
 • Realizarea de email-uri, articole și alte mijloace scrise sau online cu scop informativ asupra congresului “StuDENT” sau a altor proiecte de natură similară.
 • Realizarea de statistici asupra participării la congresul “StuDENT”, statistici care nu mai prezintă caracter de date personale. Astfel, datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către terți, decât în situații speciale, cu acordul dumneavoastră.
  • Situația în care datele dumneavoastră ajung în posesia terților o constituie înscrierea la workshopuri, acestea fiind organizate în mare parte de parteneri, colaboratori sau sponsori, sau beneficierea de oferte acordate de parteneri cu ocazia evenimentului. Datele ajunse în posesia acestora le constituie numele și/sau adresa de email a participanților. Partenerii și sponsorii se obligă, la rândul lor, să respecte prezenta Politică de Confidențialitate, să nu dezvăluie către terții lor datele dumneavoastră și să nu utilizeze datele în alt scop față de cel din prezenta Politică de Confidențialitate.
 • Eliberarea documentelor financiar-contabile către dumneavoastră și încasarea banilor pentru înscrieri.

Organizatorii nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru datele inexacte sau incorecte pe care le furnizați, fiind de datoria dumneavoastră să modificați datele până la terminarea congresului sau să contactați organizatorii pentru corectarea acestora.

 1. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Intenționăm să păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal exacte și actualizate. De asemenea, ne străduim să păstrăm Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu mai mult decât este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de Confidențialitate.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi principale:

    » Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea Organizatorilor o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).

    » Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.

    » Dreptul la ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal ce poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile prelucrării; situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare; situația în care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

    » Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea Organizatorilor restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea va dura atât timp cat este necesar Organizatorilor să verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Societatea nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopurile mai sus menționate dar dumneavoastră solicitați Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

    » Dreptul de a vă opune prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați.

Prin Organizatori se înțelege membrii Comitetului de Organizare al Congresului “StuDENT”, mambrii Comitetului de Alumni ai Congresului „StuDENT” precum și voluntarii care ajută la buna desfășurare a evenimentului.