Termeni și Condiții

Congresul “StuDENT” și toate evenimentele asociate reprezintă proprietatea Asociației Liga Studenților la Medicină Dentară București. Liga Studenților la Medicină Dentară București (LSMDB) este o organizație studențească, independentă, non-politică și non-guvernamentală ce reprezintă studenții la medicină dentară bucureșteni. Asociația este oficial recunoscută ca atare de către autoritățile guvernamentale locale, regionale și centrale, precum și de alte organizații și instituții naționale și internaționale.

Înscrierea la eveniment

 1. Înscrierea la eveniment se va realiza conform platformei utilizate pentru înscrieri, completând corect datele cerute. Declar pe proprie răspundere că datele furnizate sunt conforme cu realitatea.
 2. Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma de înscriere.
 3. Alegând plata online, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma LibraPay și îmi asum să citesc paginile de Termeni și Conditii și Politica de Confidențialitate ale sistemului de plată online, fiind separate de aceste clauze.
 4. Înțeleg că lipsa achitării taxei de înscriere atrage după sine invaliditatea înscrierii.
 5. Înțeleg și îmi asum că accesul la prezentări și posibilitatea înscrierii la workshopuri necesită creearea unui cont și achiziționarea unui pachet de înscriere. Înțeleg că în absența unui cont, nu voi putea accesa prezentările sau înscrierea la oricare din evenimentele din cadrul congresului.

Politica de retur și anulare

 1. Înțeleg și îmi asum că, în cazul în care doresc să nu mai particip, taxa de participare nu se va returna integral. În funcție de prevederile legale în vigoare și de evoluția măsurilor de siguranță impotriva virusului SARS-Cov-2, anumite evenimente pot fi anulate, situație în care nu putem garanta returnarea integrală. Cu toate acestea, într-o situație de forță majoră, vom încerca să returnăm un procent cât mai mare din taxele de înscriere.
 2. În cazul în care datele introduse sunt greșite, este răspunderea mea să contactez Organizatorii pentru corectarea acestora. Datele vor putea fi modificate fie direct de către participant prin intermediul site-ului, fie la cererea prin email a participantului, înainte de începerea evenimentului. Email-ul va fi trimis la adresa congresstudent@lsmdb.ro.

Desfașurarea evenimentului

 1. Înțeleg și îmi asum că prin creearea contului ȘI achitarea taxei mă înscriu la eveniment.
 2. Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de Asociația Liga Studenților la Medicină Dentară București.
 3. Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca materialele media realizate pe parcursul evenimentului să fie folosite cu scop publicitar pe paginile evenimentului (web, Facebook, Instagram) și ale partenerilor, precum și în alte materiale publicitare tipărite sau nu.
 4. Înțeleg și îmi asum să adopt o conduită corespunzătoare naturii și locației evenimentului, fiind conștient că este un eveniment independent și neafiliat cultural, politic sau religios.
 5. Înțeleg și îmi asum că la evenimentele desfășurate fizic, nu este permis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate. Totodată, sunt direct responsabil de consumul personal de alcool și de consecințele sale.
 6. Organizatorii nu sunt în niciun fel responsabili pentru orice daune materiale sau fizice/deces produse în cadrul sau pe durata evenimentului. Înțeleg și îmi asum că orice daune materiale sau fizice sunt responsabilitatea participantului și va suporta consecințele, conform legilor în vigoare. Orice daune materiale aduse locațiilor sau materialelor organizatorului aduc după sine obligația de plată a acestora.
 7. Furtul de orice natură nu va fi tolerat. Organizatorii nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice furturi săvârșite în locațiile de desfășurare ale evenimentului.
 8. În cazul în care nu se respectă legea, Regulamentul de ordine interioară al locației, precum și conduita corespunzătoare evenimentului, Organizatorii au dreptul a revoca accesul la eveniment persoanei în cauză.
 9. Distribuirea materialelor video puse la dispoziția participanților nu este permisă, decât în măsura unor fragmente mici, cu durata mai mică de un minut, pe mijloacele de socializare. Distribuirea sub orice formă care aduce prejudicii de imagine congresului este strict interzisă și reprezintă o încălcare a drepturilor de autor asupra proprietății intelectuale a evenimentului.

Diplome

 1. Diplomele de participare vor fi puse la dispoziția participantului prin intermediul contului său sau în baza adresei de email, așa cum a fost introdusă în platforma de înscrieri, la scurt timp după încheierea evenimentului.
 2. În cazul în care participantul dorește ca diploma să îi fie trimisă din nou prin email, acesta va înainta o solicitare prin email către congresstudent@lsmdb.ro urmănd ca diploma să îi fie trimisă în cel mai scurt timp posibil.

Prin locații se vor înțelege locațiile manifestărilor sociale de pe parcursul evenimentului precum și toate locațiile puse la dispoziția participanților pentru workshop-uri sau prezentări.

Prin Organizatori se înțeleg Comitetul de Organizare al Congresului „StuDENT”, Comitetul de Alumni al Congresului „StuDENT” precum și voluntarii care participă la organizarea și buna desfășurare a Congresului.