Înscrierea la eveniment

 1. Înscrierea la eveniment se va realiza conform platformei utilizate pentru înscrieri, completând corect datele cerute.Declar pe proprie răspundere că datele furnizate sunt conforme cu realitatea.

 2. Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma de înscriere.

 3. În cazul în care aleg plata online, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de platforma LibraPay și îmi asum să citesc paginile de Termeni și Conditii și Politica de Confidențialitate ale sistemului de plată online, fiind separate de aceste clauze.

 4. În cazul în care aleg plata prin ordin de plată (transfer bancar), îmi asum că voi realiza plata înaintea înscrierii pentru a putea completa în formularul de înscriere numărul ordinului de plată.

 5. În cazul metodelor de plată mai sus menționate, lipsa achitării taxei de înscriere atrage după sine invaliditateaînscrierii.

 6. În cazul în care aleg opțiunea „Achit la Congres”, îmi asum că voi achita taxa de înscriere la Hotel InterContinental în datele de 13-14-15 martie.

 7. Înțeleg și îmi asum că accesul în locație se va face pe baza legitimației. Legitimația va fi trimisă prin email participanților sau, în cazul achitării taxei de înscriere la Athénée Palace Hilton, va fi înmânată participantului la locație.

 8. Înțeleg și îmi asum că, dacă voi alege metoda de plată prin achitarea taxei de înscriere la locație, sau îmi voi face înscrierea cu până în 5 zile înainte de începerea evenimentului, NU voi primi o legitimație nominală.

Politica de retur și anulare

 1. Înțeleg și îmi asum că, în cazul în care doresc să nu mai particip, taxa de participare nu se returnează.

 2. În cazul în care datele introduse sunt greșite, este răspunderea mea să contactez Organizatorii pentru corectarea acestora. Datele vor putea fi modificate la cererea prin email a participantului, înainte de încheierea evenimentului. Email-ul va fi trimis la adresa admin@dent4all.lsmdb.org.

Desfașurarea evenimentului

 1. Înțeleg și îmi asum că prin completarea și achitarea taxei mă înscriu la eveniment.

 2. Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de Asociația Liga Studenților la Medicină Dentară și Asociația Română de Endodonție.

 3. Prin înscrierea la eveniment sunt de acord ca materialele media realizate pe parcursul evenimentului să fie folosite cu scop publicitar pe paginile evenimentului (web, Facebook, Instagram) și ale partenerilor, precum și în alte materiale publicitare tipărite sau nu.

 4. Înțeleg și îmi asum să adopt o conduită corespunzătoare naturii și locației evenimentului, fiind conștient că este un eveniment independent și neafiliat cultural, politic sau religios.

 5. Înțeleg și îmi asum că nu este permis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate. Totodată, sunt direct responsabil de consumul personal de alcool și de consecințele sale.

 6. Organizatorii nu sunt în niciun fel responsabili pentru orice daune materiale sau fizice/deces produse în incinta evenimentului. Înțeleg și îmi asum că orice daune materiale sau fizice sunt responsabilitatea participantului și va suporta consecințele, conform legilor în vigoare. Orice daune materiale aduse locațiilor sau materialelor organizatorului aduc după sine obligația de plată a acestora.

 7. Furtul de orice natură nu va fi tolerat. Organizatorii nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice furturi săvârșite în locațiile de desfășurare ale evenimentului.

 8. În cazul în care nu se respectă legea, Regulamentul de ordine interioară al locației, precum și conduita corespunzătoare evenimentului, Organizatorii au dreptul a revoca accesul la eveniment persoanei în cauză.

Diplome și punctele EMC

 1. Diplomele de Congres vor fi trimise la adresa de email a participantului, așa cum a fost introdusă în platforma de înscrieri, la scurt timp după încheierea evenimentului.

 2. Înțeleg și îmi asum că, dacă doresc Diploma de Congres în format fizic, voi apela la persoanele desemnate pe una din paginile Congresului (web, Facebook, Instagram) și o voi ridica de la Asociația Liga Studenților la Medicină Dentară București în datele de 1 – 3 aprilie 2019.

 3. În cazul în care participantul dorește ca diploma să îi fie trimisă din nou prin email, acesta va înainta o solicitare prin email către admin@dent4all.lsmdb.org sau contact@congresmeddent.com urmănd ca diploma să îi fie trimisă în cel mai scurt timp posibil.

 4. Înțeleg și îmi asum că, pentru ridicarea Diplomei de Congres, îmi va fi cerut un act de identitate și/sau dovada plății înscrierii la congres.

 5. Înțeleg și îmi asum că Organizatorii nu sunt direct responsabili de atribuirea individuală a punctelor EMC, existând posibilitatea ca participantul să fie nevoit să prezinte Diploma de Congres și/sau dovada plății catre Colegiul Medicilor Dentiști din România pentru înregistrarea punctelor de Educație Medicală Continuă.

Prin locație se va înțelege Hotel InterContinental, locațiile manifestărilor sociale de pe parcursul evenimentului precum și toate locațiile puse la dispoziția participanților pentru workshop-uri sau alte conferințe și comunicări orale.

Prin Organizatori se înțeleg Comitetul de Organizare al Congresului „Dent4All”, Comitetul de Organizare al Congresului „StuDENT” precum și voluntarii care participă la organizarea și buna desfășurare a Congresului.